Wetsvoorstel kentekenplicht Trekkers door 1e kamer

Door de 1e Kamer is in mei 2020 het wetsvoorstel voor de kentekenregistratie van trekkers geaccordeerd.

Kentekenplicht voor snelle trekker vanaf mei 2020

Alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen moeten voor 20 mei 2020 worden geregistreerd bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Landbouwvoertuigen die harder willen dan 25 kilometer per uur moeten vanaf dan ook een kentekenplaat voeren. Voor langzame trekkers geldt voor de kentekenplicht een overgangstermijn tot 1 januari 2025.

Hoofdlijnen wetsvoorstel trekkerkenteken

  • Registratieplicht per 20 mei 2020 voor alle trekkers, oud en nieuw, mobiele machines en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen.
  • Uitzondering voor heftrucks en andere voertuigen smaller dan 130 cm, trekkers die niet op de openbare weg komen en voor aanhangers die maximaal 25 km/u rijden.

Kentekenplicht per 20 mei 2020 voor:

  • Trekkers en aanhangers die harder rijden dan 25 km/u.
  • Trekkers die (ook) in het buitenland rijden.
  • Nieuwe trekkers.
  • Landbouwvoertuigen met ontheffing voor openbare weg vanwege afwijkende afmeting of gewicht.
  • Getrokken voertuig zonder registratieplicht moet witte kentekenplaat voeren van 1 van de trekkers van het bedrijf.

Overige hoofdlijnen:

  • Kentekenplicht per 1 januari 2025 voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg.
  • APK-plicht per 20 mei 2020 voor trekkers met constructiesnelheid van meer dan 40 km/u.
  • Vrijstelling voor trekkers die hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden worden gebruikt.

Geen registratieplicht heftrucks

De registratieplicht geldt voor alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden, nieuw en oud. Voor aanhangers met een maximale constructiesnelheid minder dan 25 kilometer per uur geldt geen registratieplicht. Wel moeten zijn bij gebruik op de openbare weg voorzien zijn van een witte volgplaat met het kenteken van een van de trekkers van de eigenaar. Voor voertuigen smaller dan 130 centimeter, zoals heftrucks, geldt geen registratieplicht. Ook trekkers die nooit op de openbare weg komen hoeven niet geregistreerd te worden.

Digitale registratie landbouwvoertuigen

De registratie van landbouwvoertuigen kan digitaal of op papier en loopt via RDW. Bij de registratie moeten onder andere het merk, type, bouwjaar, de maximale constructiesnelheid en het voertuigidentificatienummer (VIN) gemeld worden.

Bestaande landbouwvoertuigen hoeven voor de registratieplicht niet opnieuw beoordeeld of geschouwd te worden. De wetgever gaat er vanuit dat de voertuigen aan de eisen voldoen om op de openbare weg te rijden. De RDW gaat er ook vanuit dat de aanvrager van de registratie ook de eigenaar is.

Kentekenplicht

De kentekenplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Volgens de wet moeten alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen vanaf 1 januari 2025 een kentekenplaat hebben. Landbouwvoertuigen die vanaf de invoering van de wet harder willen rijden dan 25 kilometer per uur moeten dan al een kentekenplaat voeren. Dat geldt ook voor nieuwe voertuigen en voertuigen die vanwege de bijzondere afmetingen een ontheffing nodig hebben om op de weg te mogen.

GV-kenteken

De 20.000 voertuigen in het grensgebied die nu al voorzien zijn van een GV-kenteken(Grensverkeerkenteken), hoeven geen nieuwe kentekenplaten. De gegevens die nodig zijn voor de registratieplicht moeten nog wel doorgegeven worden aan de RDW, omdat persoonsgegevens bijvoorbeeld niet geregistreerd staan. Eigenaren van deze voertuigen hoeven de inschrijvingskosten niet opnieuw te betalen, maar wel de tenaamstellingskosten. Voertuigen van voor 1987 komen in aanmerking om de historische donderblauwe kentekenplaten te voeren. Met de invoering van de kentekenplicht vervalt de plicht voor de reflecterende afgeknotte driehoek voor langzaam verkeer.

De kentekenplaten kosten € 12 per stuk en er is er per voertuig één nodig. Het ministerie gaat er vanuit dat er 270.000 bestaande trekkers en 150.000 getrokken landbouwvoertuigen moeten worden voorzien van een kentekenplaat. De totale kosten van de kentekenplicht worden geschat op € 8,4 miljoen voor de platen en € 3,1 miljoen voor het bestellen, ophalen en monteren van de platen.

Snelheid naar 40 kilometer per uur

Voor landbouwvoertuigen met kenteken wordt de maximumsnelheid verhoogd naar 40 kilometer per uur voor voertuigen die dit volgens de maximale constructiesnelheid kunnen. Combinaties van trekkers met aanhangers mogen alleen 40 kilometer per uur rijden als zowel de trekker als de aanhanger zelfstandig gekentekend zijn. Door de snelheidsverhoging zullen trekkers vaker op rondwegen worden toegelaten, wat de verkeersveiligheid in dorpen verhoogt.

Met de invoering van de wet zal ook een centraal ontheffingssysteem komen voor landbouwvoertuigen die groter zijn dan de gangbare toegestane afmetingen voor voertuigen op de openbare weg.

APK-plicht

Voor landbouwtrekkers met een maximale constructiesnelheid hoger dan 40 kilometer per uur geldt een APK-plicht. Deze plicht zal in de praktijk vooral gelden voor trekkers die voor grondverzet worden gebruikt. Voor trekkers die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, of veehouderijdoeleinden gebruikt worden en hoofdzakelijk op landbouwgrond en landwegen rijden, zal een vrijstelling worden gegeven voor de APK-plicht. De vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig en kan alleen bij staandehouding worden vastgesteld. Het ministerie gaat er vanuit dat er in Nederland 7.000 APK-plichtige trekkers zijn die eens per 2 jaar gekeurd moeten worden.

Bron: Boerderij

Geplaatst in Nieuws.